Priser

Priser

  • Priserne på tandlægeydelser er fastsat i to grupper.
  • Den første gruppe er fastsat i overenskomsten mellem Regionerne og Tandlægeforeningen. Disse priser er ens hos alle tandlæger i hele landet. Se priserne her.
  • Den anden gruppe består af de såkaldte frie ydelser, hvor den enkelte klinik selv bestemmer prisen.
  • Tænder er forskellige og sværhedsgraden af behandlingen varierer. Derfor kan prisen for den “samme” behandling variere. – Få et prisoverslag på behandlingen af dine tænder.
  • Se vores obligatoriske prisliste på 10 frie ydelser her.
  • Få information om tilskud fra sygeforsikringen Danmark her.
  • Bemærk: Udeblivelse og for sent meldt afbud berettiger os ifølge overenskomst med sygesikringen til et honorar på mellem 251.- og 725.- kr. – Så husk venligst at melde afbud minimum 24 timer før aftalt tid!

Recent Posts